+359893605220

soounv@abv.bg

Графици

  • *’’Библиотека”- 1 път седмично 2 учебни часа
  • *”Физическо възпитание и спорт” –Спортни дейности“Волейбол“ 8 а клас – първа,трета Сряда от месеца
  • *”Физическо възпитание и спорт” –Спортни дейности“Волейбол“ 8 б клас – втора,четвърта Сряда от месеца
  • *”Физическо възпитание и спорт” –Спортни дейности“Волейбол“ 9 а клас –    първи,трети Четвъртък  от месеца
  • *”Физическо възпитание и спорт” –Спортни дейности“Волейбол“ 9 б клас –    втори,четвърти Четвъртък  от месеца
  • *”Физическо възпитание и спорт” –Спортни дейности“Лека атлетика“ 10 клас – първи,трети  Вторник от месеца
  • *”Физическо възпитание и спорт” – Спортни дейности“Лека атлетика“ 11 клас – втори,четвърти  Вторник от месеца
  • *”Физическо възпитание и спорт” – Модул “Туризъм“ 12 клас – четвърти Понеделник от месеца– 4уч.

Директор:Фанка Къшева

График – писмени изпитвания, I – ви уч. срок ,2019-2020г._compressed

Заповед и график, ЗФОАприлска,редовна сесия , 2018/2019 учебна год. ,12б клас

Заповед и график за януарска с-я, ЗФО

Заповед-ЗФО

График , контролни и класни работи,II-ри срок,2020-2021 г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ,II – ри учебен срок на 2020-2021 уч. г.

График-консултации на учителите по учебни предмети,2020-2021 г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ,2020-2021 г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

VIII-XII клас на ПГ“Никола Йонков Вапцаров“,гр.Белица,обл.Благоевград за учебната 2020/2021 г.-I срок

ПОНЕДЕЛНИК
VIII а
VIII б
IX а
IX б
X
XI
XII
1.
Английски език
ООП
Английски език
ООП
Обща теория на счетоводната отчетност ОтПП
Математика
ООП
Физика и астрономия
ООП
Чужд език по професията ОбПП
Бизнес комуникация ЗПП
2.
Биология и здравно образование  ООП
Математика
ООП
Английски език
ООП
Френски език
ООП
Български език и литература   ООП
Гостоприемство в туристическата индустрия ОтПП
Предприемачество
ЗПП
3.
Физическо възпитание и спорт   ООП
Български език и литература   ООП
Английски език
ООП
Бизнес комуникации РПП
Икономика ОбПП
Транспорт и туристическа агентска дейност-СПП
Интернет и УЕБ технол. ЗПП/Уч.Пр
4.
Английски език
ООП
Обща икономическа теория РПП
Български език и литература   ООП
Български език и литература   ООП
Английски език
ООП
Екскурзободско обслужване-СПП
Интернет и УЕБ технол. ЗПП/Уч.Пр
5.
Английски език
ООП
Английски език
ООП
Бизнес комуникации УП/ ОтПП
Обща теория на счетоводната отчетност РПП
Физическо възпитание и спорт   ООП
Български език и литература   ООП
Биология и здравно образование  ЗИП
6.
Предприемачество
ООП
История и цивилизация  ООП
Френски език
ООП
Химия и опазване на околната среда  ООП
История и цивилизация ООП
Туристическа анимация/УП-СПП
Чужд език по професията  ЗПП
7.
Час на класа
Час на класа
Час на класа
Час на класа
Час на класа
Час на класа
Час на класа
ВТОРНИК
VIII а
VIII б
IX а
IX б
X
XI
XII
1.
Английски език
ООП
Английски език
ООП
Обща теория на счетоводната отчетност -ОтПП
Бизнес комуникации УП/ РПП
Биология и здравно образование  ООП
Туристическа анимация СПП
Български език и литература  ЗИП
2.
Математика
ООП
Биология и здравно образование  ООП
Философия ООП
Английски език
ООП
Организация и функциониране на хотела СПП
Български език и литература  ООП
Икономика на търговията ЗИПП
3.
Английски език
ООП
Английски език
ООП
История и цивилизация ООП
Български език и литература   ООП
История и цивилизация ООП
Транспорт и туристическа агентска дейностСПП
Право ЗПП ММ
4.
Английски език
ООП
Математика
ООП
Български език и литература   ООП
Френски език
ООП
Организация и функциониране на хотела УП/СПП
Гражданско образование
ООП
Свят и личност
ЗП
5.
История и цивилизация ООП
Информационни технологии   ООП
Математика
ООП
История и цивилизация ООП
Физика и астрономия
ООП
Английски език
ООП
Маркетинг
ЗПП
6.
Физика и астрономия
ООП
Английски език
ООП
Английски език
ООП
Физическо възпитание и спорт   ООП
Икономика УП/РПП
Маркетинг в туризма УП/РПП
Електронна търговия
ЗПП
7.
Физическо възпитание и спорт   ООП
География и икономика
ООП
Здравословни и безопасни условия на труд ООП
Математика
ООП
Философия ООП
Транспорт и туристическа агентска дейностУП/СПП
Електронна търговия
ЗПП
СРЯДА
VIII а
VIII б
IX а
IX б
X
XI
XII
1.
Английски език
ООП
Български език и литература   ООП
Биология и здравно образование  ООП
Обща икономическа теория ОтПП
Математика
ООП
Туристическа анимация УП/СПП
Български език и литература  ЗП
2.
Биология и здравно образование  ООП
Български език и литература   ООП
Микроикономика РПП
Информационни технологии   ООП
География и икономика   ООП
Математика
ООП
Чужд език по професията  ЗПП
3.
Английски език
ООП
История и цивилизация ООП
Математика
ООП
Български език и литература   ООП
Български език и литература  ООП
Екскурзободско обслужване-СПП
Мениджмънт ЗПП
4.
Информационни технологии   ООП
Английски език
ООП
Английски език
ООП
Биология и здравно образование  ООП
Икономика РПП
Транспорт и туристическа агентска дейност
Математика
ЗП
5.
Български език и литература   ООП
Физика и астрономия
ООП
Физическо възпитание и спорт   ООП
Философия ООП
Английски език
ООП
Транспорт и туристическа агентска дейностУП/СПП
Производствена практика  ЗПП/пр
6.
Български език и литература   ООП
Английски език
ООП
География и икономика   ООП
Обща теория на счетоводната отчетност РПП
История и цивилизация ООП
Физическо възпитание и спорт   ООП
Производствена практика  ЗПП/пр
ЧЕТВЪРТЪК
VIII а
VIII б
IX а
IX б
X
XI
XII
1.
Английски език
ООП
Английски език
ООП
Физика и астрономия
ООП
Икономическа информатика РПП
Български език и литература   ООП
Транспорт и туристическа агентска дейност СПП
Мениджмънт ЗПП
2.
История и цивилизация ООП
Биология и здравно образование  ООП
Английски език
ООП
Обща икономическа теорияУП/ ОтПП
Френски език
ООП
Транспорт и туристическа агентска дейност УП/СПП
Свят и личност
ЗП
3.
Математика
ООП
Български език и литература   ООП
Български език и литература   ООП
Икономическа информатикаУП/ РПП
География и икономика   ООП
Физическо възпитание и спорт   ООП
Право ЗПП
4.
Английски език
ООП
Английски език
ООП
Физическо възпитание и спорт   ООП
Физика и астрономия
ООП
Икономика РПП
Екскурзободско обслужване-УП/СПП
Български език и литература  ЗП
5.
Химия и опазване на околната среда  ООП
Математика
ООП
Френски език
ООП
Учебна практика по работа с документи УП/РПП
Учебна практика по работа с документи УП/РПП
Английски език
ООП
Маркетинг
ЗПП
6.
Английски език
ООП
Английски език
ООП
Приложна програма с общо предназначение УП/ОтПП
Математика
ООП
Химия и опазване на околната среда  ООП
Чужд език по професията ОбПП
Физическо възпитание и спорт   ЗП
7.
Български език и литература   ООП
Физическо възпитание и спорт   ООП
Обща теория на счетоводната отчетност –УП/ОтПП
Бизнес комуникации УП/ РПП
Математика
ООП
Транспорт и туристическа агентска дейност УП/СПП
Чужд език по професията  ЗПП
ПЕТЪК
VIII а
VIII б
IX а
IX б
X
XI
XII
1.
Обща икономическа теорияРПП
Английски език
ООП
Учебна практика по работа с документи УП/РПП
География и икономика   ООП
Философия ООП
Български език и литература   ООП
Математика
ЗП
2.
Математика
ООП
Химия и опазване на околната среда  ООП
Английски език
ООП
Английски език
ООП
История и цивилизация ООП
Екскурзободско обслужване-УП/СПП
Български език и литература  ЗП
3.
Български език и литература   ООП
Философия ООП
Математика
ООП
Физическо възпитание и спорт   ООП
Химия и опазване на околната среда  ООП
Транспорт и туристическа агентска дейност УП/СПП
Бази данни
ЗПП Уч/Пр
4.
Английски език
ООП
Английски език
ООП
Химия и опазване на околната среда  ООП
Обща икономическа теория ОтПП
Физическо възпитание и спорт   ООП
Математика
ООП
Бази данни
ЗПП Уч/Пр
5.
Философия ООП
Физическо възпитание и спорт   ООП
Информационни технологии   ООП
История и цивилизация ООП
Биология и здравно образование  ООП
Маркетинг в туризма –въведение РПП
Финанси ЗПП
6.
География и икономика   ООП
Предприемачество
ООП
История и цивилизация ООП
Здравословни и безопасни условия на труд ООП
Френски език
ООП
Транспорт и туристическа агентска дейност УП/СПП
Физическо възпитание и спорт   ЗП