+359893605220

soounv@abv.bg

Прием за учебната 2022/2023 ГОДИНА ​след завършен VII клас

Прием 2022-2023 

Важно!!!

Свободни места към 09.09.2022 г. в VIII клас по специалностите:

  • Икономическа информатика – 5 ;
  • Програмно осигуряване – 5 .

Прием на ученици след завършен VII клас по специалностите:

  • Икономическа информатика.
  • Програмно осигуряване.

            СРОКОВЕ

  ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
I – во класиране

 

От 05.07.2022 г. До 07.07.2022 г. От 13.07.2022 г. До 15.07.2022 г.
II – ро класиране

 

От 16.07.2022 г. До 19.07.2022 г. От 21.07.2022 г. До 22.07.2022 г.
III – то класиране

 

От 26.07.2022 г. До 27.07.2022 г. От 01.08.2022 г. До 02.08.2022 г.

За записване се подават следните докумнети:

  • Служебна бележка с оценките от изпитите от НВО по БЕЛ и математика
  • Свидетелство за основно образование
  • Медицинско удостоверение

Професии и специалности в ПГ “Н.Вапцаров” – гр.Белица и условията на обучение – втората част на предаването

СПЕЦИАЛНОСТИ:

Икономическа информатика

Програмно осигуряване