+359893605220

info-105002@edu.mon.bg

История и традиции

Историята на училището, което е първото средно училище в община Белица, започва като оздравително през 1952 г. за деца с белодробни заболявания . През учебната 1966-1967 е открита първата паралелка в ІХ клас , а през следващите две учебни години в Х и ХІ клас. През 1969 г. завършва първият випуск зрелостници не само за училището , но и за общината. Същата година са проведени и първите зрелостни изпити.

Със заповед № РД – 14 – 81/18.06.2012 г. на министъра на МОМН Средно общообразователно оздравително училище „Никола Йонков Вапцаров” е преобразувано в Гимназия/ІХ-ХІІ клас/. През следващите три учебни години в горния курс да се откриват само професионални паралелки. През учебната 2016/2017  завърши първият випуск ученици по специалността „Електронна търговия” – 2 паралелки , една  дневна и една в задочна  паралелка . Приетата през 2012 г. стратегия за развитие на училището до 2020 г, актуализирана през 2016 г. е изпълнена.

През 2016г.завърши последният випуск на гимназията непрофилирана подготовка. Приемът на професионални паралелки през следващите  учебни години даде шанс на училището да се утвърди като единствената професионална гимназия в община Белица.

От 01.09.2016 г. някогашното “климатично училище” според ЗПУО се преобразува като единствената професионална гимназия в община Белица. За периода от 2016 г. до 2020 г. броят на учениците се е увеличил три пъти.

Професионално образование, обвързано със социално-икономическото развитие на общината, областта, е извършвано по актуални специалности, съвременни технологии – Електронна търговия, Икономическа информатика, Организация на туризма и свободното време, Администрация и управление;

  • Добър сграден фонд, обзавеждане, двор  и ученическо общежитие към него;
  • Добри позиции и авторитет  на училището в общината като водещо средно училище;
  • Квалифициран учителски състав;
  • Наличие на съвременна техника и компютърни кабинети;
  • Разширена INTERNET мрежа;
  • Работа по проекти;
  • Добри професионалисти от непедагогически състав.

Учениците получават освен диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация – III–та степен.