+359893605220

info-105002@edu.mon.bg

ДЗИ и НВО

 

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити/държавните изпити за придобиване на професионална квалификация

ВАЖНИ СРОКОВЕ
ДЗИ 2023, сесия май – юни

ДЗИ БЕЛ– 19.05.2023 г., начало: 08:30 ч.

Втори задължителен ДЗИ/ДИ за СПК,теория– 23.05.2023 г., начало 08:30 ч.

Допълнителни ДЗИ по желание- в периода 26.05. – 31.05.2023 г.

Дейност ​ Срок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ 06.02. – 21.02. 2023 г.
Допускане до ДЗИ ​до 18.05.2023 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали ​до 18.05.2023 г.
Издаване на СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за допускане до ДЗИ до 18.05.2023 г.
Оценяване на изпитните работи ​22.05. – 07.06. 2023 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 09.06.2023 г.

 

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ СЛЕД Х КЛАС

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания

Предмет Дата на провеждане Час на провеждане
Български език и литература 13.06.2023 г. 11:00 ч.
Математика 16.06.2023 г. 11:00 ч.
Чужд език (писмен изпит) 14.06.2023 г. -ниво В1 и В1.1, 11,00 ч.

-ниво А2,11:30 ч.

-ниво А1,12:00 ч.

Чужд език (Компонент “Говорене”) по график, определен от директора по график, определен от директора
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности 19.06.2023 г. по график в две сесии: 08:30 ч. и 14:30 ч