+359893605220

info-105002@edu.mon.bg

Прием за учебната 2024/2025 ГОДИНА ​след завършен VII клас

 

 

Важно!!!

Прием на ученици след завършен VII клас по специалностите:

  • Икономическа информатика.
  • Икономика и мениджмънт.

            СРОКОВЕ:

 

НАЧАЛО НА КАМПАНИЯТА: 08 юли 2024 г.

  ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
I – во класиране

 

От 08.07.2024 г.

До 10.07.2024 г.

От 15.07.2024 г.

До 17.07.2024 г.

II – ро класиране

 

от  15.07.2024 г. 

   до 17.07.2024 г.

От 22.07.2024 г.

До 24.07.2024 г.

III – то класиране

 

От 26.07.2024 г.

До 29.07.2024 г.

От 31.07.2024 г.

До 01.08.2024 г.

 

За записване се подават следните докумнети:

  • Служебна бележка с оценките от изпитите от НВО по БЕЛ и математика
  • Свидетелство за основно образование
  • Медицинско удостоверение

Икономическа информатика

СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА
ПРОФЕСИЯ ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ
РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
БРОЙ НА УЧЕНИЦИ В ПАРАЛЕЛКА 26 /ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ/

Икономист-информатикът извършва операции с данни, свързани със стопанската дейност на фирми и предприятия от всички сфери на икономиката.

Работата с данни, свързани с дейността и финансите на организацията, изисква отговорност, внимание, концентрация, организираност, прецизност.

Работното място е оборудвано с компютърна конфигурация с инсталиран специализиран софтуер за водене на счетоводство или управление на бизнеса, връзка с интернет, периферни устройства за печат и сканиране. Икономист-информатикът обикновено работи на трудов договор в предприятия и фирми от всички сфери на икономиката, във финансови и статистически институции, различни регистри и агенции.

Успешно завършилите получават диплома за средно образование и свидетелство за трета степен на професионална квалификация.

Икономика и мениджмънт

СПЕЦИАЛНОСТ

Икономика и мениджмънт

ПРОФЕСИЯ

Икономист

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ
РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
БРОЙ НА УЧЕНИЦИ В ПАРАЛЕЛКА 26 /ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ/

 

В учебната програма на курса са включени теоретични и практически занятия основно за придобиване следните професионални умения: Икономистът участва в планирането на дейността на  предприятието и в реализацията на плановете. Подпомага организацията
на труда на персонала, разпределя оперативните задачи и контролира
качественото изпълнение на задачите.

 

 Квалификационна характеристика:

Икономистът участва при обезпечаването на стопанската
дейност с необходимите ресурси. Участва в управлението на имуществото
на предприятието. Осъществява контакти и взаимодействие с останалите
подразделения в организацията.

Успешно завършилите получават диплома за средно образование и свидетелство за трета степен на професионална квалификация.