+359893605220

info-105002@edu.mon.bg

Гимназиален етап

УУП 2023-2024 г.

УУП,VIIIa клас

УУП,VIIIб клас

УУП, IXа клас

УУП, IXб клас

УУП, Xа клас

УПП, Xб клас

УУП, XIа клас

УУП, XIб клас

УУП, XIIа клас

УУП, XIIб клас

УУП 2022-2023 г.

VIIIа,УУП 2022-2023

VIIIб,УУП 2022-2023

IXа,УУП 2022-2023

IXб,УУП 2022-2023

Ха,УУП 2022-2023

Хб,УУП 2022-2023

ХIа,УУП 2022-2023

XIб,УУП 2022-2023

XIIa,УУП 2022-2023

УУП 2021-2022 г.

УУП 8а, 2021-2022

УУП 8б, 2021-2022

УУП 9а,2021-2022

УУП 9б, 2021-2022

УУП 10а,2021-2022

УУП 10б,2021-2022

УУП 11а,2021-2022

УУП 12а,2021-2022

 

ДЗИ и НВО

Дати за провеждане на ДИ за СПК през учебната 2020/2021 г.

  1. Януарска сесия.

теория -21 януари 2021 г.

практика – 25 януари 2021 г.

  1. Юнска сесия .

теория -за  трета степен на професионална квалификация – 04 юни 2021 г.

практика – 1 юни -2 юни 2021 г.

  1. Септемврийска сесия.

теория – 9 септември 2021 г.

практика – 07.09. 2021 г.

УУП, 2020 – 2021 г.