+359893605220

info-105002@edu.mon.bg

Гимназиален етап

 

УУП 2022-2023 г.

VIIIа,УУП 2022-2023

VIIIб,УУП 2022-2023

IXа,УУП 2022-2023

IXб,УУП 2022-2023

Ха,УУП 2022-2023

Хб,УУП 2022-2023

ХIа,УУП 2022-2023

XIб,УУП 2022-2023

XIIa,УУП 2022-2023

УУП 2021-2022 г.

УУП 8а, 2021-2022

УУП 8б, 2021-2022

УУП 9а,2021-2022

УУП 9б, 2021-2022

УУП 10а,2021-2022

УУП 10б,2021-2022

УУП 11а,2021-2022

УУП 12а,2021-2022

 

ДЗИ и НВО

Дати за провеждане на ДИ за СПК през учебната 2020/2021 г.

  1. Януарска сесия.

теория -21 януари 2021 г.

практика – 25 януари 2021 г.

  1. Юнска сесия .

теория -за  трета степен на професионална квалификация – 04 юни 2021 г.

практика – 1 юни -2 юни 2021 г.

  1. Септемврийска сесия.

теория – 9 септември 2021 г.

практика – 07.09. 2021 г.

УУП, 2020 – 2021 г.