+359893605220

info-105002@edu.mon.bg

Седмично разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

 

VIII-XII клас на ПГ“Никола Йонков Вапцаров“,гр.Белица,обл.Благоевград за учебната 2022/2023 г.-I срок

ПОНЕДЕЛНИК

  VIII а VIII б IX а IX б X а X б XI а XI б XII
1. Час на класа

       ИС

Час на класа

ММ

Час на класа

ММ

Час на класа

ЕИ

Час на класа

ММ

Час на класа

РБ

 Час на класа

НШ

Час на класа

ФШ

Час на класа

ГТ

2. Български език и литература   ООП

ВР

Английски език

ООП

ЕИ

 

Английски език

ООП

РБ

 

Философия ООП

ММ

Обща икономическа теория

 ОтПП

РК

     Български език и литература   ООП

           ГТ

    Уеб дизайн

УП/СПП

ММ

 

 

Математика

ООП

ГМ

Екскурзободско обслужване

СПП

ИС

 

3. Български език и литература   ООП

ВР

Английски език

ООП

ЕИ

 

История и цивилизация  ООП-ММ  

Английски език

ООП

ФС

 

Икономика

 обПП

ММ

Химия и опазване на околната среда  ООП  Обща икономическа теория

 ОтПП

РК

Чужд език по професията  ОбПП

РБ

Транспорт и туристическа агентска дейност-СПП

ИС

4. Математика

ООП

ГМ

Български език и литература   ООП

ВР

Физическо възпитание и спорт  ООП

ММ

Химия и опазване на околната среда  ООП  Български език и литература   ООП

ГТ

Френски език

ООП

ФС

Чужд език по професията  ОбПП

ЕИ

Обща теория на счетоводната отчетност -ОтПП-ФШ

 

Екскурзободско обслужване

УП/СПП

ИС

 

5. Физическо възпитание и спорт  ООП

ММ

Биология и здравно образование  ООП Обща теория на счетоводната отчетност -ОтПП-РК

 

Английски език

ООП

ФС

Математика

ООП

ГМ

Английски език

ООП

РБ

Икономика на предприятието ОтПП

ММ

Български език и литература   ООП

ГТ

Транспорт и туристическа агентска дейност-

УП/СПП

ИС

6. Английски език

ООП

РБ

Английски език

ООП

ЕИ

 

Здравословни и безопасни

Условия на труд ОПП

ММ

Математика

ООП

ГМ

Учебна практика по работа с документи УП/РПП-РК

 

Биология и здравно образование  ООП Гражданско образование-       ООП

ММ

Икономика на предприятието ОтПП

ФШ

Български език и литература   РПП

ГТ

7. Предприемачество

ОбПП-РК

 

География и икономика

ООП-ЕИ

 

Химия и опазване на околната среда  ООП  История и цивилизация  ООП-ММ История и цивилизация  ООП-ФК Физическо възпитание и спорт   ООП Увод в програмирането РПП

ИС

Работа в учебно предприятие УП-ФШ Френски език

ООП

ФС

ВТОРНИК

  VIII а VIII б IX а IX б X а X б XI а XI б XII
1. Английски език

ООП

РБ

 

Математика

ООП

ГМ

Френски език

ООП

ФС

Биология и здравно образование  ООП География и икономика

ООП-ЕИ

 

История и цивилизация  ООП-ММ  Увод в програмирането РПП

ИС

Статистика

ОтПП/УП

ФШ

Гостоприенство в туристическата индустрия

ОтПП-СЧ

2. Български език и литература   ООП

ГТ

Английски език

ООП

ЕИ

 

Математика

ООП

ГМ

Български език и литература  

ООП

ГТ

Английски език

ООП

ФС

    

Макроикономика-РПП

ММ

Обща икономическа теория

ОтПП

РК

 

Работа в учебно предприятие УП-ФШ

Транспорт и туристическа агентска дейност-СПП

ИС

3. Английски език

ООП

РБ

 

Английски език

ООП

ЕИ

 

Приложна програма с общо предназначение УП/ОтПП ММ  

Физическо възпитание и спорт  ООП

ММ

 

Физика и астрономия

ООП  

Философия ООП

ММ

Български език и литература   ООП

ГТ

Икономика на предприятието РПП

РК

 

Маркетинг в туризма

ОтПП

ФШ

4. Физическо възпитание и спорт  ООП

ММ

Български език и литература   ООП

ВР

Английски език

ООП

РБ

 

Програмиране

УП/РПП

ММ

Химия и опазване на околната среда  ООП  Обща теория на счетоводната отчетност УП-РК Право

ОтПП

ММ

Български език и литература   ООП

ГТ

Транспорт и туристическа агентска дейност-УП/СПП

ИС

5. Английски език

ООП

РБ

 

История и цивилизация  ООП-ММ Български език и литература   ООП

ГТ

Английски език

ООП

ФС

 

История и цивилизация  ООП-ФК Информационни технологии   ООП

ИС

Математика

ООП

ГМ

Обща теория на счетоводната отчетност -ОтПП-ФШ

 

Чужд език по професията  ОбПП

ММ

6. Математика

ООП

ГМ

Информационни технологии   ООП

ИС

Физика и астрономия

ООП  

Френски език

ООП

ФС

Макроикономика-РПП

ММ

Учебна практика по работа с документи УП/РПП-РК

 

Физическо възпитание и спорт   ООП Чужд език по професията  ОбПП

РБ

Гражданско образование-       ООП

ММ

7. Физика и астрономия

ООП  

Физическо възпитание и спорт   ООП Философия ООП

ММ

Здравословни и безопасни

Условия на труд ОПП-ММ

 

Френски език

ООП

ФС

География и икономика

ООП-ЕИ

 

Компютърни архитектури и ОС

УП/ОтПП-ИС

 

Икономика на предприятието РПП

РК

Маркетинг в туризма

ОтПП/УП

ФШ

 

СРЯДА

  VIII а VIII б IX а IX б X а X б XI а XI б XII
1. Математика

ООП

ГМ

Философия ООП

ММ

Английски език

ООП

РБ

 

География и икономика

ООП-ЕИ

 

История и цивилизация  ООП-ФК Макроикономика-РПП

ММ

 Счетоводство на предприятието

ОПП

РК

Статистика

ОтПП

ФШ

Транспорт и туристическа агентска дейност-СПП

ИС

2. Английски език

ООП

РБ

 

Български език и литература   ООП

ВР

Обща теория на счетоводната отчетност -ОтПП-РК Английски език

ООП

ФС

Математика

ООП

ГМ

    

Български език и литература   ООП

ГТ

Чужд език по професията  ОбПП

ЕИ

 

Право

ОтПП

ММ

Туристическа анимация

СПП

ИС

3. Английски език

ООП

РБ

 

Български език и литература   ООП

ВР

Информационни технологии   ООП

ИС

Физическо възпитание и спорт   ООП  

Макроикономика-РПП

ММ

Биология и здравно образование  ООП Български език и литература   ООП

ГТ

Управление на маркетинга

ОтПП

ФШ

Математика

ООП

ГМ

4. Биология и здравно образование  ООП

ВР

Английски език

ООП

ЕИ

 

Български език и литература   ООП ГТ

 

Програмиране

УП/РПП

ММ

Философия ООП

ММ 

Математика

ООП

ГМ

Икономическа информатика

СПП-ФШ

Физическо възпитание и спорт   ООП Транспорт и туристическа агентска дейност-УП/СПП

 

5. Български език и литература   ООП

ВР

Въведение в програмирането

РПП

Английски език

ООП

РБ

 

Математика

ООП

ГМ

Биология и здравно образование  ООП География и икономика

ООП-ЕИ

 

Счетоводство на предприятието

ОПП

РК

Френски език

ООП

ФС

Физическо възпитание и спорт   ООП
6. Химия и опазване на околната среда  ООП Английски език

ООП

ЕИ

 

Френски език

ООП

ФС

Увод в обектно-ориентирано програмиране

ОтПП

ИС

Физическо възпитание и спорт   ООП История и цивилизация  ООП-ММ Статистика

ОтПП

РК

Икономика на предприятието ОтПП

ФШ

Български език и литература   ООП

ГТ

 

ЧЕТВЪРТЪК

  VIII а VIII б IX а IX б X а X б XI а XI б XII
1. Английски език

ООП

РБ

 

Биология и здравно образование  ООП Микроикономика-РПП

ММ

Програмиране

УП/ОтПП

ММ

Френски език

ООП

ФС

История и цивилизация  ООП-ММ  Български език и литература   ООП

ГТ

Обща теория на счетоводната отчетност -ОтПП-ФШ

 

Транспорт и туристическа агентска дейност-УП/СПП

ИС

2. Биология и здравно образование  ООП Английски език

ООП

ЕИ

 

Английски език

ООП

РБ

 

Английски език

ООП

ФС

Обща икономическа теория

ОтПП

РК

    

Физическо възпитание и спорт   ООП

Математика

ООП

ГМ

 

Гражданско образование-       ООП

ММ

Български език и литература   ООП

ГТ

3. Английски език

ООП

РБ

 

Математика

ООП

ГМ

Учебна практика по работа с документи УП/РПП-РК

 

Физика и астрономия

ООП  

 

 Български език и литература   ООП

ГТ

История и цивилизация  ООП-ММ Уеб дизайн

СПП

ММ

 

Стокознание

СПП-ФШ

 

Транспорт и туристическа агентска дейност-УП/СПП

ИС

4. Английски език

ООП

РБ

 

Английски език

ООП

ЕИ

 

История и цивилизация  ООП-ММ Български език и литература   ООП

ГТ

Учебна практика по работа с документи УП/РПП-РК

 

Обща теория на счетоводната отчетност -ОтПП-ФШ

 

Физическо възпитание и спорт   ООП Френски език

ООП

ФС

Туристическа анимация

УП/СПП

ИС

5. Информационни технологии   ООП

ИС

Физика и астрономия

ООП  

Бизнес комуникации

ОтПП/УП

РК

Математика

ООП

ГМ

Философия ООП

ММ

Английски език

ООП

РБ

 

Икономическа информатика

СПП-ФШ

Български език и литература   ООП

ГТ

Чужд език по професията  ОбПП

ММ

6. История и цивилизация  ООП-ММ Английски език

ООП

ЕИ

 

 Физическо възпитание и спорт   ООП Здравословни и безопасни

Условия на труд ОПП

ММ

История и цивилизация  ООП-ФК Физика и астрономия

ООП  

Френски език

ООП

ФС

Икономическа информатика

УП/ОтПП-ФШ

Транспорт и туристическа агентска дейност-УП/СПП

ИС

7.  Английски език

ООП

РБ

 

Физическо възпитание и спорт   ООП Математика

ООП

ГМ

Увод в програмирането

УП/РПП

ИС

Физика и астрономия

ООП  

Философия ООП

ММ 

Работа в учебно предприятие УП-ММ Работа в учебно предприятие УП-ФШ Френски език

ООП

ФС

ПЕТЪК

  VIII а VIII б IX а IX б X а X б XI а XI б XII
1. Обща икономическа теория-въведение

РПП-РК

 

Математика

ООП

ГМ

География и икономика

ООП-ЕИ

 

История и цивилизация  ООП-ММ Химия и опазване на околната среда  ООП Български език и литература   ООП

ГТ

Работа в учебно предприятие УП-ММ Физическо възпитание и спорт   ООП Транспорт и туристическа агентска дейност-УП/СПП

ИС

2. Английски език

ООП

РБ

 

Химия и опазване на околната среда  ООП Български език и литература   ООП

ГТ

Френски език

ООП

ФС

География и икономика

ООП-ЕИ

 

    

Икономика

 обПП

ММ

Компютърни архитектури и ОС

УП/ОтПП

ИС

 

Стокознание

СПП-ФШ

 Математика

ООП

ГМ

3. История и цивилизация  ООП-ММ Английски език

ООП

ЕИ

 

Обща теория на счетоводната отчетност -УП/ОтПП-РК

 

Български език и литература 

 ООП

ГТ

 

 Физическо възпитание и спорт   ООП

Химия и опазване на околната среда  ООП Френски език

ООП

ФС

Математика

ООП

ГМ

Екскурзободско обслужване

УП/СПП

ИС

 

4. Английски език

ООП

РБ

 

Предприемачество

ОбПП-ММ

 

Биология и здравно образование  ООП  

Английски език

ООП

ФС

 

Български език и литература   ООП

ГТ

Математика

ООП

ГМ

Икономическа информатика

СПП-ФШ

Право

ОтПП

ММ

Туристическа анимация

УП/СПП

ИС

 

5. Философия ООП

ММ 

Английски език

ООП

ЕИ

 

Английски език

ООП

РБ

 

Информационни технологии   ООП

ИС

Биология и здравно образование  ООП Френски език

ООП

ФС

Икономика на предприятието УП

ММ

 

Работа в учебно предприятие УП-ФШ Физическо възпитание и спорт   ООП
6. География и икономика

ООП-ЕИ

 

История и цивилизация  ООП-ММ Математика

ООП

ГМ

Увод в  програмиране

УП/ОтПП

ИС

Английски език

ООП

ФС

 

Физика и астрономия

ООП  

Икономика на предприятието СПП

РК

 

Управление на маркетинга

ОтПП

ФШ

Български език и литература   ООП

ГТ

 

 

 

*”Физическо възпитание и спорт” –Спортни дейности“Волейбол“ 8 а,8б клас –по един час в понеделник,

*”Физическо възпитание и спорт” –Спортни дейности“Волейбол“ 9а,9 б клас – по един час във вторник

*”Физическо възпитание и спорт” –Спортни дейности“Волейбол“ 10 а ,10 б,12 клас –   по един час в сряда

*”Физическо възпитание и спорт” –Спортни дейности“Волейбол“ 11 а,11 б клас –   по един час в четвъртък

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                       Директор:………….

                                                                                                                                    /Фанка Къшева/