+359893605220

info-105002@edu.mon.bg

Седмично разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

VIII-XII клас на ПГ“Никола Йонков Вапцаров“,гр.Белица,обл.Благоевград за учебната 2023/2024 г.-I срок

ПОНЕДЕЛНИК

  VIII а VIII б IX а IX б X а X б
1. Английски език

ООП

РБ

 

 

Английски език

ООП

ЕИ

 

Обща теория на счетоводната отчетност ОтПП

РГ

 

Информационни технологии   ООП

МА

Биология и здравно образование 

ООП

История и цивилизация 

ООП

ММ

 

2. Английски език

ООП

РБ

 

Биология и здравно образование 

ООП

Български език и литература  

ООП

ДА

Увод в програмирането

РПП/УП

МА

Математика

ООП

МБ

 

   

Английски език

ООП

ФЙ

 

3. Български език и литература  

ООП

ДА

 

Математика

ООП

МБ

 

Английски език

ООП

РБ

Програмиране

ОтПП

СВ

  Английски език

ООП

ФЙ

 

Икономика

ОбПП

ФШ

4. Въведение в програмирането РПП

СВ

Английски език

ООП

ЕИ

 

 

Биология и здравно образование 

ООП

Български език и литература  

ООП

ГТ

История и цивилизация 

ООП-ММ

 

Философия

ООП

ДА

5. Английски език

ООП

РБ

 

Български език и литература 

 ООП

ДА

 

История и цивилизация 

ООП

ММ

 

Английски език

ООП

ЕИ

География и икономика

ООП

МА

Математика

ООП

МБ

 

6. Математика

ООП -МБ

 

Химия и опазване на околната среда  ООП  Бизнес комуникации

ОтПП

ФШ

Физическо възпитание и спорт  

ООП-ММ

   Учебна практика по

    работа с документи

          РПП/УП-МА

Разработване на софтуер- увод

РПП-СВ

 

7. Час на класа

   ГТ   

Час на класа

МА

Час на класа

ИС

Час на класа

ММ

Час на класа

ММ

Час на класа

ЕИ

ПОНЕДЕЛНИК

  XI а XI б XII а XII б
1.  Чужд език по професията 

ОбПП

ФС

 

Математика

ООП

МБ

Комплексна учебна практика

УП/РПП

ИС

 Български език и литература  

ООП

ГТ

  2.    Право

ОтПП

ММ

 

Български език и литература  

ООП

ГТ

Френски език

ООП

ФС

Икономика на предприятието

РПП

РГ

3. Икономика на предприятието

СПП

 РК

 

Физическо възпитание и спорт  

ООП-ММ

Български език и литература  

ООП

ГТ

Разработване на бизнес проект

УП/СПП

ММ

4. Счетоводство на предприятието

ОтПП

РГ

Стокознание

СПП

ФШ

Интернет и електронна търговия

УП/СПП

ММ

Чужд език по професията 

ОбПП

ФС

 

5. Програмиране

СПП

ИС

 

Счетоводство на предприятието

СПП

РГ

Физическо възпитание и спорт  

ООП

ММ

Икономика и управление на

предприятието

УП/СПП

ФШ

 

6. Икономическа информатика

СПП

ММ

Френски език

ООП

ФС

Функционални приложни програми

УП/СПП

ИС

Търговско право

УП/СПП

ММ

7. Час на класа

ММ

Час на класа

РБ

Час на класа

НШ

Час на класа

ФШ

 

                                                                                                                          

                                                                                                               

 

ВТОРНИК

  VIII а VIII б IX а IX б X а X б
1. Философия

ООП

ДА

 

 

Физика и астрономия

ООП  

Английски език

ООП

 

РБ

 

Английски език

ООП

ЕИ

История и цивилизация

ООП -ММ

 

Математика

ООП

МБ

 

2. Английски език

ООП

РБ

 

Английски език

ООП

ЕИ

 

 

Физическо възпитание и спорт   ООП

ММ

Български език и литература  

ООП

ГТ

Биология и здравно образование

 ООП

    

Разработване на софтуер- увод

РПП-СВ

3. Биология и здравно образование

 ООП

Английски език

ООП

ЕИ

 

 

Английски език

ООП

РБ

 

 

Програмиране

УП/ОтПП

СВ

 

 Физическо възпитание и спорт  

ООП-ММ

 

География и икономика

ООП

МА

 

4. Английски език

ООП

РБ

 

Български език и литература 

 ООП

ДА

 

Физика и астрономия

ООП  

Математика

ООП

МБ

 

Икономика

 ОбПП

РГ

Български език и литература 

 ООП

ГТ

5. География и икономика

ООП

МА

 

Английски език

ООП

ЕИ

 

 

Приложна програма с общо предназначение УП/ОтПП

 ММ

 

Програмиране

УП/РПП

ИС

Философия

ООП

ДА

 

Биология и здравно образование

 ООП

6. Предприемачество

ОбПП

МА

 

Физическо възпитание и спорт   ООП

ММ

Математика

ООП

МБ

 

Френски език

ООП

ФС

Макроикономика-РПП

ФШ

История и цивилизация

ООП-ММ

 

7.  Физическо възпитание и спорт  

ООП-ФК

История и цивилизация 

ООП-ММ

Информационни технологии   ООП

МА

Физическо възпитание и спорт  

ООП

ММ

Обща теория на счетоводната отчетност -ОтПП-ММ

 

Химия и опазване на околната среда 

ООП 

 

ВТОРНИК

  XI а XI б XII а XII б
1. Български език и литература  

ООП

ГТ

 

Икономика на предприятието

ОтПП

ММ

 

Маркетинг

СПП

РГ

 

Икономика и управление на

предприятието

УП/СПП

ФШ

 

2. Компютърни архитектури и ОС

УП/СПП-ИС

 

 

Работа в учебно предприятие

УП/СПП-ФШ

Интернет и електронна търговия

УП/СПП

ММ

 Математика

ООП

МБ

3. Икономика на предприятието

УП/РПП

РГ

 

Статистика

УП/ОтПП-ФШ

Гражданско образование-       ООП

ММ

Разработване на бизнес проект

УП/СПП

ММ

4. Работа в учебно предприятие

УП/СПП

СВ

Право

ОтПП-ММ

Комплексна учебна практика

                          СПП

ИС

Физическо възпитание и спорт 

 ООП

ММ

 

5. Френски език

ООП

ФС

Счетоводство на предприятието

СПП

РГ

Математика

ООП

МБ

Икономика и управление на

предприятието

СПП

ФШ

 

  6.                          Уеб дизайн

СПП

ИС

 

Чужд език по професията 

ОбПП

РБ

Икономическа информатика

СПП

ММ

Български език и литература   РПП

ГТ

 

7. Обща икономическа теория

 ОтПП

РГ

Български език и литература   ООП

ГТ

Уеб дизайн

УП/СПП

ИС

Френски език

ООП

ФС

                                                                                                                                     

СРЯДА

  VIII а VIII б IX а IX б X а X б
1. Английски език

ООП

РБ

 

 

Математика

ООП

МБ

Физическо възпитание и спорт  

ООП

ММ

Здравословни и безопасни условия на труд

ОПП-ФШ

Физика и астрономия

ООП  

Български език и литература   ООП

ГТ

2. Български език и литература 

 ООП

 ДА

 

Английски език

ООП

ЕИ

 

Английски език

ООП

РБ

История и цивилизация  ООП

ММ

Български език и литература  

ООП

ГТ

    

Физика и астрономия

ООП  

3. Английски език

ООП

РБ

Английски език

ООП

ЕИ

 

 

Математика

ООП

МБ

 

Програмиране

УП/РПП

ИС

 

Макроикономика-РПП

ФШ

Философия

ООП

ДА

 

4. Биология и здравно образование

 ООП

Информационни технологии  

ООП

МА

 

Обща теория на счетоводната отчетност

УП/ОтПП

РК

 

Английски език

ООП

ЕИ

Обща теория на счетоводната отчетност -ОтПП-ММ

 

Френски език

ООП

ФС

5. Английски език

ООП

РБ

 

Английски език

ООП

ЕИ

 

Френски език

ООП

ФС

Математика

ООП

ГМ

Химия и опазване на околната среда

 ООП

Физическо възпитание и спорт  

ООП

ММ

6. Математика

ООП

МБ

Български език и литература 

 ООП

ДА

 История и цивилизация 

ООП-ММ

Химия и опазване на околната среда 

ООП

Френски език

ООП

ФС

Операционни системи-Увод

РПП -ИС

 

 

СРЯДА

  XI а XI б XII а XII б
1.  Икономика на предприятието РПП/УП

РГ

 

Икономика на предприятието

ОтПП

ММ

Уеб дизайн

УП/СПП

ИС

 

Гражданско образование  

  ООП

ММ

 

2. Френски език

ООП

ФС

Математика

ООП

МБ

Финанси

ОтПП

 

ФШ

Счетоводство на предприятието

УП/СПП

РГ

3. Обща икономическа теория

 ОтПП

РГ

Български език и литература  

ООП

ГТ

Икономическа информатика

СПП

ММ

Френски език

ООП

ФС

4. Програмиране

СПП

ИС

Гражданско образование

ООП

ММ

Български език и литература  

РПП

ГТ

Икономика и управление на

предприятието

СПП

ФШ

 

5. Български език и литература  

ООП

ГТ

Учебна практика по работа с документи УП/РПП

РГ

 

Програмиране

СПП

ИС

Търговско право

СПП

ММ

6. Статистика

ОтПП

ФШ

Счетоводство на предприятието

УП/СПП

РГ

Физическо възпитание и спорт   ООП

ММ

Финансово-икономически анализ и контрол

УП/СПП

ММ

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

  VIII а VIII б IX а IX б X а X б
1. Английски език

ООП

РБ

 

 Философия

ООП

ДА

 

Въведение в програмирането

РПП-ИС

География и икономика

ООП

МА

 

Български език и литература  

ООП

ГТ

Физика и астрономия

     ООП

2.  Български език и литература 

 ООП

ДА

 

Физическо възпитание и спорт   ООП

ММ

Обща теория на счетоводната отчетност -ОтПП-РГ

 

Английски език

ООП

ЕИ

Учебна практика по работа с документи УП/РПП-МА

 

    

История и цивилизация  ООП

ММ

3. История и цивилизация

 ООП

 Английски език

ООП

ЕИ

 

 

Английски език

ООП

РБ

 

Физика и астрономия

ООП  

 

Английски език

ООП

ФЙ

 

Увод в алгоритмите и структурите от данни

ОтПП-ИС

4. Английски език

ООП

РБ

Английски език

ООП

ЕИ

 

 

Български език и литература   ООП

ДА

Увод в  програмирането   УП/ОтПП

СВ

Физика и астрономия

ООП  

Операционни системи-Увод

РПП -ИС

5. Математика

ООП

МБ

 

 История и цивилизация 

ООП

ММ

Химия и опазване на околната среда  ООП Английски език

ООП

ЕИ

География и икономика

ООП-МА

 

Английски език

ООП

ФЙ

 

6. Физическо възпитание и спорт   ООП

ФК

Предприемачество

ОбПП

МА

 

Френски език

ООП

ФС

Увод в обектно-ориентирано програмиране

ОтПП

СВ

История и цивилизация 

ООП-ММ

 Биология и здравно образование 

 ООП

7. Химия и опазване на околната среда  ООП Математика

ООП

МБ

 

География и икономика

ООП

ММ

История и цивилизация 

ООП

Философия

ООП

ДА

 

 Български език и литература   ООП

ГТ

ЧЕТВЪРТЪК

  XI а XI б XII а XII б
1. Работа в учебно предприятие

УП/СПП

СВ

Статистика

ОтПП-ФШ

Чужд език по професията  ОбПП

ЕИ

Чужд език по професията 

ОбПП

ФС

2. Компютърни архитектури и ОС

УП/СПП-ИС

 

 

Чужд език по професията 

ОбПП

РБ

Френски език

ООП

ФС

Икономика и управление на

предприятието

СПП

ФШ

3. Уеб дизайн

УП/СПП

ММ

 

Работа в учебно предприятие УП/СПП-ФШ Математика

ООП

МБ

Физическо възпитание и спорт   ООП

ММ

4. Математика

ООП

МБ

Право

ОтПП

ММ

Икономическа информатика

СПП

ММ

 

Счетоводство на предприятието

СПП

РГ

 

5. Икономическа информатика

СПП-ММ

Управление на маркетинга

ОтПП

ФШ

Български език и литература   ООП

ГТ

Функционални приложни програми

УП/СПП

ИС

6. Физическо възпитание и спорт   ООП

ММ

Икономика на предприятието

ОтПП-ММ

Счетоводство на предприятието

УП/ОтПП

РК

Български език и литература   ООП

ГТ

7. Чужд език по професията

 ОбПП-ФС

 

Физическо възпитание и спорт   ООП

ММ

Комплексна учебна практика

УП/СПП

ИС

 

Разработване на бизнес проект

УП/СПП

ММ

 

 

 

 

ПЕТЪК

  VIII а VIII б IX а IX б X а X б
1. Английски език

ООП

РБ

 

Български език и литература 

 ООП

ДА

 

Здравословни и безопасни условия на труд

ОПП-ФШ

Английски език

ООП

ЕИ

 

Френски език

ООП

ФС

 

Химия и опазване на околната среда 

ООП

 

2. Български език и литература   ООП

ДА

 

Английски език

ООП

ЕИ

 

Английски език

ООП

РБ

 

Български език и литература 

 ООП

ГТ

Химия и опазване на околната среда 

ООП

 

    

Френски език

ООП

ФС

3. История и цивилизация  ООП

ММ

Биология и здравно образование 

ООП

Учебна практика по работа с документи УП/РПП

МА

 

Философия

ООП

ДА

Математика

ООП

МБ

 

 

 

Физическо възпитание и спорт   ООП

ММ

4. Английски език

ООП

РБ

 

 

Английски език

ООП

ЕИ

 

Български език и литература   ООП

ДА

Математика

ООП

 

МБ

Физическо възпитание и спорт   ООП

ММ

География и икономика

ООП

МА

 

5. Информационни технологии  

ООП

МА

 

Обща икономическа теория

РПП

ММ

 Математика

ООП

МБ

Биология и здравно образование 

                 ООП

История и цивилизация

 ООП

ММ

Увод в алгоритмите и структурите от данни

УП ОтПП-ИС

6.  Физика и астрономия

ООП  

География и икономика

ООП

МА

Философия

ООП

ДА

 

Френски език

ООП

ФС

Български език и литература   ООП

ГТ

История и цивилизация

 ООП

ММ

 

 

 

 

ПЕТЪК

  XI а XI б XII а XII б
1.  Икономическа информатика

СПП

ММ

Счетоводство на предприятието

УП/СПП

РГ

Български език и литература   ООП

ГТ

Математика

ООП

ГМ

 

2. Гражданско образование  

  ООП

ММ

 

Икономика на предприятието

ОтПП

ММ

Програмиране

СПП

ИС

 Счетоводство на предприятието

СПП

РГ

 

3. Български език и литература   ООП

ГТ

Учебна практика по работа с документи УП/РПП

РГ

 

Интернет и електронна търговия

УП/СПП

ММ

Икономика и управление на

предприятието

СПП

ФШ

4. Счетоводство на предприятието

ОтПП

РК

Управление на маркетинга

ОтПП

ФШ

Функционални приложни програми

УП/СПП

ИС

Финансово-икономически анализ и контрол

УП/СПП

ММ

5. Физическо възпитание и спорт   ООП

ММ

Френски език

ООП

ФС

Чужд език по професията

  ОбПП

ЕИ

 

Български език и литература   ООП

ГТ

6. Математика

ООП

МБ

Стокознание

СПП

ФШ

 

Счетоводство на предприятието

ОтПП

РК

Функционални приложни програми

УП/СПП

ИС

 

 

 

 

*”Физическо възпитание и спорт” –Спортни дейности“ Лека Атлетика “,8а, 8б клас –по един час в понеделник,

 

*”Физическо възпитание и спорт” –Спортни дейности“Волейбол“ 9а,9 б клас – по един час във вторник

 

*”Физическо възпитание и спорт” –Спортни дейности“ Волейбол “ 10 а ,10 б, 12 а клас –   по един час в сряда

 

*”Физическо възпитание и спорт” –Спортни дейности“Волейбол“ 11 а,11 б,12 б клас –   по един час в четвъртък

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                       Директор:………….

                                                                                                                                    /Фанка Къшева/