+359893605220

info-105002@edu.mon.bg

Педагогически специалисти

1. Гергана Александрова Тричкова Ст.учител по БЕЛ
2. Росица Димитрова Бояджиева Ст.учител по английски език
3. Вангелия Иванова Разсолкова Ст. учител по френски език
4. Ава Мустафова Тупева Учител по математика, ИТ и ПО
5. Емине Мехмед Ика Учител по английски език
6. Небие Али Шайгова Учител по БЗО, ХООС и ФА
7. Фатиме Мусова Шех Ст.учител по икономика
8. Иван Димитров Севдин Учител по туризъм
9. Таня Николова Иванова Ст.учител по ИТ и ПО
10. Мустафа Ибраим Мустафа Учител по ФВС и ИЦ
11. Адиле Лютви Хаджиалиш Възпитател в общежитие
12. Сайда Усаинова Чирпанска Възпитател в общежитие